SCHAMA Simon

Dodelijke zekerheden (ongegronde speculaties) [vertaling van Dead Certainties]

Pb, 251 pp. Uit het Engels vertaald door Aris J. van Braam. Aan de hand van twee voorbeelden haalt SS de zekerheden van de geschiedschrijving onderuit: de dood van de zekerheid. Geschiedschrijving is een noodzakelijk SUBJECTIEVE discipline van de selectie van het onderwerp tot de presentatie van de 'feitelijkheden'. Noot LT: Wellicht moet daaraan worden toegevoegd dat non-conformerende geschiedschrijving ofwel wordt bestraft door isolement binnen het 'korps' of dat perfide mechanismen in actie komen om zulk onderzoek van de subsidielijn los te haken. Beide sancties komen vaak gelijktijdig tot stand. Bovendien wordt het alternatieve verklaringsmodel neergesabeld met zgn. methodologische argumenten, iets wat bij conformerende stellingnamen zelden gebeurt.

SCHAMA Simon@ wikipedia

€ 15.0