FOEKEN Dick

De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885. Een analyse van twee territoriale conflicten.

1ste druk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam; te verdedigen op donderdag 30 januari 1992 te 15.00 uur. Promotor: Prof van der Wusten. Pb, 301 pp., Bijlagen en overzichtskaarten. 301 pp.

FOEKEN Dick@ wikipedia

€ 35.0