DUPRE Jos (woord vooraf)

De Regie der Gebouwen en haar historisch, wetenschappelijk en cultureel patrimonium. - La Régie des Batiments et son patrimoine historique, scientifique et culturel

Pb, 4to, 72 pp., foto's in kleur van de belangrijkste gebouwen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië, bibliografie, tweetalig N/F. De eerste 25 pagina's beschrijven de historiek en de verzelfstandiging van de RDG, met verwijzingen naar de relevante wetteksten.

DUPRE Jos (woord vooraf)@ wikipedia

€ 15.0