DE DONDER Johan

Het levend geweten. 40 jaar CVP-Jongeren in Vlaanderen

Pb, in-8, 288 pp., foto's in ZW, bibliografie, personenregister. Ook luizen in de pels zijn te temmen, vooral als ze niets liever willen.
Foto's op de cover (vlnr,vbno): Leo Tindemans (de fotograaf heeft blijkbaar moeite gedaan om hem als een misdadiger ten tonele te voeren; zo slecht is de foto), Frank Swaelen, Wilfried Martens, Paul De Broe, Jan Huyghebaert, Eric Van Rompuy.

DE DONDER Johan@ wikipedia

€ 20.0