CLOET Michel, COLIN Ludo, BOUDENS Robrecht

Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis

Tweede druk. Hardcover, stofwikkel, gebonden, 4to, 592 pp., geïllustreerd, bibliografische noten per hoofdstuk, bibliografie, index. Noot LT: de antiklerikale maatregelen (1795-1801) zijn goed uitgelegd door Louis Preneel (p. 245 e.v.); hij wijst op de differentiële uitvoering per departement. Het aanwenden van de bons door de kloosterlingen om nationale goederen aan te kopen ontzegde hen het recht op een jaargeld (soort pensioen).
Op p. 412 vindt men de statistiek (1961-1991) van de zusters in het bisdom Gent.
In 1961 waren er nog 91 intredes, in 1993 nog 3.

CLOET Michel, COLIN Ludo, BOUDENS Robrecht@ wikipedia

€ 25.0