de SELYS Gérard (met voorwoord van Lode van Outrive)

Europa zoals het is (vertaald uit het Frans: Alinéa 3. L'Europe telle qu'elle)

Pb 173 pp. De auteur (RTBF-journalist) noemt de Europese constructie antisociaal, een machine die zich afsluit van de man in de straat maar zich wel opent voor de patronale lobby's. Bijtend, tegenvoets. Te herlezen in het licht van de afwijzing van de Europese grondwet in 2005 door Frankrijk, Nederland, ... Pro memorie: In België werden de burgers door Jean-Luc Dehaene niet volwassen genoeg geacht om zich in een referendum uit te spreken over die Europese grondwet. Lode Van Outrive sprak in 1993 al van het "democratisch tekort". Het dagblad 'De Standaard', de Vlaamse patronale krant, had geen goed woord over voor dit boek en noemde het "herleidingen, eenzijdige beschouwingen en overdreven" (achterflap).

de SELYS Gérard (met voorwoord van Lode van Outrive)@ wikipedia

€ 25.0