VAN BELLE J., DHONDT L., PROOST Mija, FRANCOIS L., CROKET B., COOLS F., e.a.

Boerenkrijgtijdschrift 1798. 19 nummers. Volledige jaargangen 1 t.e.m. 7 (nr 1).

Geniet, 4to, meer dan 500 pp. Illustraties en kaartjes in ZW. Toegevoegd: introductiebrochure en enkele krantenartikels. Bevat goed gedocumenteerde bijdragen van specialisten. Hier volgt een greep uit de inhoud. Het kasteel van Bornem als nationaal goed verkocht en teruggekocht tijdens de Franse Revolutie (jg 3, nummer 2). De politieke regimes ten tijde van Charles Joseph d'Ursel (in meerdere delen). Het Dijleland ten zuiden van Leuven ten tijde van de Verlichting en de Revoluties (1750-1815) (in meerdere delen; rol van familie Arenberg). Overzicht van de Boerenkrijggedenktekens die in 1898 werden opgericht: Bornem, Overmere, Mol, Tielt, Hasselt, Herentals, Steenhuffel, Haasdonk, Mechelen, Klerf (Clervaux) (besprekingen verspreid over meerdere delen). Emmanuel-Jozef Van Gansen en de andere Kempische Boerenkrijgleiders.

VAN BELLE J., DHONDT L., PROOST Mija, FRANCOIS L., CROKET B., COOLS F., e.a.@ wikipedia

€ 80.0