VAN ROMPUY Guido Dr (redactie)

Liber Amicorum Aline Van Melkebeke, Gewezen Directrice van de Handelshogeschool

Hardcover, in-8, goudopdruk op cover en rug, 494 pp. + 1 pp. addendum, foto's van de Eerwaarde Zuster. Hagiografisch. In 1993 droeg AVM de directiefunctie over aan mevrouw Flora Carrijn. In de praktijk bleef de Handelshogeschool echter onder de dominantie van AVM (die zich in het boek 'rector' laat noemen en daardoor haar universitaire aspiraties - en frustraties - in het licht stelde) en Leo Tindemans, behorende tot de ultra-rechtervleugel van de CVP. Het personeelsbeleid van AVM in de Handelshogeschool bleek - na een geheim gehouden intern onderzoek - een ramp en bestond uit favoritisme, onderdrukking van vrije meningsuiting en intimidatie. In 2000 kwam de Lessius Hogeschool tot stand door een fusie van de HHA en de Katholieke Vlaamse Hogeschool (KVH-Bomstraat). AVM (°Haaltert 19250422 +Melle 20151114) werd geprofest als Zuster van Liefde op 19500319; zij was ook Algemeen Econoom Zusters van Liefde van 1987 tot 2000; zij beheerde via die functie een fortuin van onbekende afmeting.

zie info ODIS

zie de door MERS ontsloten documenten en briefwisseling

VAN ROMPUY Guido Dr (redactie)@ wikipedia

€ 100.0