MONTANARI Massimo

Honger en Overvloed (vert. van La fame e l'abbondanza - 1993)

Pb met flappen, in-8, 239 pp., bibliografie en register. Uit het Ital. vertaald door Karin van Liemt. In de reeks Europese Contouren o.l.v. Jacques Le Goff. Een geschiedenis van het voedsel, van productie tot consumptie. In zijn slotwoord bepleit MM een nieuwe serene - en dus minder obsessieve - houding tegenover voedsel: noch obesiteit noch annorexia. Boeiend. Aanbevolen.

MONTANARI Massimo@ wikipedia

€ 15.0