TILLY Charles

Europese revoluties 1492-1992 (vert. Van European Revolutions)

Pb met flappen, kleine in-8, 303 pp., chronologieën, noten, bibliografie, index. In de reeks Europese Contouren o.l.v. Jacques Le Goff. Uit de slotparagraaf: "Het is heel goed mogelijk dat de vele activiteiten die de staten tijdens en na de Franse revolutie samenbundelden, zich weer aan de invloed van de staat gaan onttrekken, waarbij bijvoorbeeld het kapitaal vrij onafhankelijk van de staatsbelangen gaat functioneren." (284)

TILLY Charles@ wikipedia

€ 15.0