DUBY Georges, ARIES Philippe, GUERRAND Roger-Henri, CORBIN Alain

Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 8: De negentiende eeuw: materiële cultuur en de wereld van het individu

Wrappers, in-8, 292 pp., illustraties en foto's in EW, bibliografie, register. Het hoofdstuk over de huisvesting (o.a. familistères) is bijzonder knap en toont hoe grote woonblokken een element van sociale controle waren en een rol vervulden in de emancipatiebeweging van de massa's. Toch blijft de individuele woning een ideaal. Achter de gevels van de burgerhuizen ontplooit zich een complex gevoelsleven. De rol en de positie van de vrouw wordt uitvoerig belicht. Er waait een nieuwe wind door de opvang van geesteszieken.

DUBY Georges, ARIES Philippe, GUERRAND Roger-Henri, CORBIN Alain@ wikipedia

€ 15.0