MERCATOR Gerard - DENAVE Francine - IMHOF Dirk - OTTE E.

Gerard Mercator en de geografie in de zuidelijke Nederlanden (16de eeuw) - Gerard Mercator et la géographie dans les Pays-Bas Meridionaux (16e siècle)

Warppers, 4to, 175 pp. geïllustreerd in ZW en kleur, bibliografie.¨Het werk bevat 3 delen: 1. Gerard Mercator; 2. Zuidnederlandse cartografie ten tijde van Mercator; 3. Reisverhalen en landbeschrijvingen. Tweetalig (N/F), in 2 kolommen.

MERCATOR Gerard - DENAVE Francine - IMHOF Dirk - OTTE E.@ wikipedia

€ 80.0