VAN DIJK Henk Prof.

De modernisering van Europa. Twee eeuwen maatschappijgeschiedenis.

1ste Druk. Een maatschappijgeschiedenis van Europa, van de industriële revolutie tot en met de verzorgingsstaat. De opkomst van de natiestaat en de rol van de burgerij worden beschreven vanuit sociologisch, politiek-economisch en cultureel gezichtspunt. Paperback, ill. en kaartjes in ZW., grafieken en tabellen, 334 pp. Bibliografie, zakenregister, personenregister. Los erratumblaadje betreffende pagina 51 toegevoegd. VD is prof aan de univ. van Rotterdam. Noot LT: de natiestaat wordt een burgerlijk antwoord op de legitimiteitscrisis van macht en gezag genoemd.

VAN DIJK Henk Prof.@ wikipedia

€ 15.0