BOEVA Luc

Pour les Flamands la même chose. Hoe de taalgrens ook een sociale grens was.

Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale strijd, nummer 11. Gebrocheerd, geïllustreerde uitgeversomslag (Mannekensblad van den Vlaamschen Soldaat), 4to, 183 pp., illustraties en foto's in sepia. I. De politieke en sociaal-economische context. II. De Vlaamse beweging en de sociale beweging. III. De sociale taalgrens en de nationale en sociale bewegingen tijdens de 19de eeuw. Uit het besluit halen we deze kerngedachte: "De socialistische beweging steunde dan ook weliswaar de taalwetgeving, maar stond vijandig tegenover elke nationalistische ideologie in de Vlaamse Beweging, omdat die de idee van volk hoger stelde dan die van één klasse." (pagina 146) Deze studie bespreekt de complexe matrix van rijk-arm, Franstalig-Nederlandstalig, vrijzinnig-katholiek, stad-platteland, cultuur-materie, macht-onmacht, samenhorigheid-verdeeldheid. De studie begeleidde een tentoonstelling, die doorging van 17 maart tot 17 april 1994 in het Museum A. Vander Haeghen in Gent.

BOEVA Luc@ wikipedia

€ 45.0