VAN DEN WIJNGAERT M. & DE PRINS H.

Van de Koude Oorlog tot Nieuwe Wereldorde - Hedendaagse wereldgeschiedenis

Paperback 244 pp. Kaarten, bibliografie en index. Noot LT: De auteurs situeren hun analyse binnen vier hoofdpunten: de Koude-Oorlogpolitiek, de ingewikkelde bewapeningswedloop en wapenbeheersing, de dekolonisatie en de lotgevallen van de Derde Wereld, de opkomst en politieke emancipatie van de nieuwe econ. groeipolen in Europa en het Verre Oosten.

VAN DEN WIJNGAERT M. & DE PRINS H. @ wikipedia

€ 15.0