SCHAMA Simon

Landschap en herinnering (vertaling van Landscape and Memory).

2de druk, 703 pp., paperback, ills, krtn, bibl., register, 17x23cm. Een merkwaardig boek. Vooral het proces van omvorming tot handelswaarde van bossen trok onze aandacht. (p. 157 e.v.) Het hoofdstuk over de plundering (obelisken) van Egypte door de Fransen én de Britten is bijzonder interessant. (p. 400 e.v.) Schama brengt het verhaal van de overbrenging van een obelisk door het speciaal daarvoor gebouwde kokerschip Cleopatra in herinnering (augustus 1877 tot januari 1878). De aanduiding van wandelroutes door het bos van Fontainebleau door Denecourt (eerste helft van de 19de eeuw) betekende een mijlpaal in de romantische ontdekking van het bos, het Arcadië van de bourgeoisie (p. 589) en trok de kunstenaarsgroep van Barbizon aan. Denecourt wist voor de stadsmens "de illusie van wildernis te scheppen zonder het gevaar van echt verdwalen." (p. 593) In de tweede helft van de 19de eeuw kwamen de Arcadia onder glas (Kew Gardens) en dierentuinen tot stand. (p. 595 e.v.) Merkwaardig in dit boek is de parallel met 'Walden' van Thoreau, die ook op een geheel eigen manier de natuur, haar mythe en haar kracht herontdekte als tegengif tegen een alles verwoestende industrialisatie die slechts beton- en staalwoestijnen achterlaat. Noteer dat de vertaling van dit wetenschappelijk-poëtische boek geen sinecure moet geweest zijn.

SCHAMA Simon@ wikipedia

€ 35.0