GERARD E. & VOS L.

Hedendaagse geschiedenis

Paperback 268 pp. Cursus KU Leuven eenzijdig bedrukt. Met bibliografie. Vijfde herziene uitgave (1995).
De eerste uitgave was die van 1991.

Voor het kolonialisme verwijzen we naar de pp. 147-153 waar de auteurs vier verklaringen voor het fenomeen geven.
'De koloniserende mogendheden omvatten samen met hun kolonies 85% van het aardoppervlak.' (150)

Degelijk maar zonder bronvermeldingen. De infografiek had blijkbaar in 1995 nog geen bijdrage te leveren aan een cursus geschiedenis.

GERARD E. & VOS L. @ wikipedia

€ 15.0