DE LAENDER Jan

Het hart van de duisternis: psychologie van de menselijke wreedheid.

2de herziene druk. Pb, grote in-8, 430 pp., illustraties, bibliografie De Laender (1941-2004) was criminoloog en doctor in de psychologie; assistent van prof Nuttin. Lijst van slachtoffers en daders op p. 67. De hypocrisie van het proces van Neurenberg: niet alleen de Duitsers hadden oorlogsmisdaden begaan (p. 238) Vaak verrassende stellingnamen maar steeds gegrond.

DE LAENDER Jan@ wikipedia

€ 20.0