VANHEES Hendrik

Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom

Pb 515 pp.
De auteurswet van 1994 bevat in artikels 21 en 22 de voorwaarden onder dewelke gebruikmaking van andermans werk wel wordt toegestaan.

VANHEES Hendrik @ wikipedia

€ 15.0