JONGERDEN Joost ir, RUIVENKAMP Guido dr

Patronen van verscheidenheid. Een verkennend onderzoek naar de afname van agro-biodiversiteit in Nederland en naar diverse initiatieven om agro-biodiversiteit binnen en buiten agro-industriële productieketens te bevorderen.

Pb, 246 pp. Met bibliografie. Deze studie pleit voor biodiversiteit en roept op tot bezinning over bulkproductie. De westerse landbouw moet een regionale markt voeden met kwalitatief hoogstaande producten. De problematiek van de Genenbank en de typische ketenstructuur van de relatie landbouwer-consument worden besproken. Studie roept op tot actie en doet concrete AANBEVELINGEN inzake selectie en veredeling, relatie boer en milieu, verwerkende industrie. Het kunstmest, ingevoerd rond 1880, heeft een fundamentele rol gespeeld in de structuur van de landbouwbedrijven en heeft de monocultuur geactiveerd. De auteurs tonen aan hoe de ruilverkaveling het landschap heeft aangetast: de ideale landbouwgrond diende vrij te zijn van houtwallen en andere 'obstakels'; eentonigheid ('le vide') is het gevolg. De nadruk ligt op de INTERDEPENDENTIE van de systemen en de te nemen maatregelen. Het proces is niet irreversibel en hoop op beterschap is gewettigd maar dit vergt politieke moed, kennis van zaken (ook van historische ontwikkelingen inzake landbouw, mechanisering en ruimtelijk beleid) en visie. Aanbevolen!

JONGERDEN Joost ir, RUIVENKAMP Guido dr@ wikipedia

€ 32.0