WENNEKES Wim

Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.

2de druk. Pb, in-8, 472 pp., glossarium, bibliografie, registers. Puttend uit reisverslagen en koopmansboeken geeft de auteur een beeld van de onbevangen handelsgeest en de enorme warenkennis waarmee Nederlandse kooplieden in de zestiende en zeventiende eeuw continenten openlegden op zoek naar lucratieve handelswaar. Wennekes (1948-2001).

WENNEKES Wim@ wikipedia

€ 15.0