WITTE Els, CRAEYBECKX Jan, MEYNEN Alain

Politieke geschiedenis van België. Van 1830 tot heden

6de herziene uitgave. Pb, 478 pp. Bibl. en personenregister.
Commentaar LT: Een ondermaats boek.
1) Bibliografische noten worden niet ingevoegd, wat toch merkwaardig mag worden genoemd. Moeten we hier spreken van academische arrogantie of van gemakzucht? U moet als lezer maar voor waar aannemen wat we hier neerpennen. Zo'n praktijk vergemakkelijkt natuurlijk de intellectuele diefstal. De becommentarieerde bibliografie (in fine) doet niets af aan deze kritiek.
2) De oprichting van VTM wordt ondermaats gebracht en zeker onvoldoende belicht vanuit politieke hoek, terwijl dit jarenlang op de politieke agenda stond. Is dit onbekend terrein of wordt dit overgelaten aan collega Els De Bens?
3) De opgang van Guy Verhofstadt wordt niet gekaderd in de door media 'gemaakte' politici (in dit geval Knack en Sus Verleyen).
4) Wanneer er gesproken wordt over 'affaires' dan worden die van CVP, SP en PS wél genoemd, die van PVV/VLD niet.
5) Om deze redenen kan dit boek bezwaarlijk een standaardwerk worden genoemd. Anderzijds is het wel een interessant voorbeeld van de verstrengeling van het academische en het neoliberale politieke milieu.

WITTE Els, CRAEYBECKX Jan, MEYNEN Alain@ wikipedia

€ 10.0