BAUWENS E.C.G.

Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811

Linnen met goudopdruk op de rug, gebonden, met geïllustreerde stofwikkel, 476 pp. Illustraties in ZW. Overvloedig gedocumenteerd met facsimile van documenten. Bibliografie. Index/register. Avec un Résumé en français (pp. 401-404). Het betreft hier een doctoraalscriptie. Van de achterflap: "Op 16/10/1801 trad voor de Bataafse Republiek een nieuwe staatsregeling in werking. Als belangrijk novum bracht zij de instelling van een hoogste rechtscollege, belast met het toezicht op de rechtspleging van het gehele land: het Nationaal Gerechtshof. Een eerste stap op de weg naar een eenvormige rechtspraak in de gehele staat was hiermee gezet." Dit boek bespreekt de voorgeschiedenis (1795-1801), de verschillende constitutionele regelingen (grondwetten), de taak en bevoegdheden, de hoofdlijnen van de procedure, etc. Bauwens komt tot de conclusie dat het NG zijn rechterlijke onafhankelijkheid heeft weten te bewaren. In 1811 werd het NG afgeschaft.

BAUWENS E.C.G.@ wikipedia

€ 20.0