DE SCHAEPDRIJVER Sophie

De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog [De Grote Oorlog]

1ste druk. Paperback met geïll. cover, 366 pp. + 16 buitentekstplaten in ZW, kaartje van het Ijzerfront. 447 bibliografische noten, becommentarieerde bibliografie, register/index. Het boek van SDS is inmiddels een standaardwerk geworden. SDS (1961) is historica. Zij doceert aan de Univ. van New York. Deze studie werd in 1999 bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord. Het dagblad 'De Morgen' noemde het boek "een magistraal historisch panorama". Gebruikmakend van een massa archiefmateriaal behandelt SDS o.m. het ultimatum uit Berlijn, de 'Duitse gruwelen', het activisme, het leven in het bezette land, het Ijzerfront en de jaren na de oorlog, toen het besef daagde dat de erfenis van de Groote Oorlog er één zou zijn van verdeeldheid.

DE SCHAEPDRIJVER Sophie @ wikipedia

€ 20.0