PRIESTER Peter

Geschiedenis van de Zeeuwse Landbouw circa 1600-1910.

A.A.G. Bijdragen 37. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1998. 880 pp. Illustraties, foto's, kaartjes. Diepgravende research. Uitgebreide bibliografie en statistisch materiaal. Bevat een belangrijk hoofdstuk over de eigendomsverhoudingen in de zgn. 'pachtprovincie' (pp. 142-165). Bespreekt eveneens de diverse types grondbelasting en de verhouding daarvan tot het landbouwersinkomen (zie grafiek p. 139). Voor het grondbezit van de Oranje's en van Belgen raadplege men p. 145 e.v. Het boek beschrijft de hele provincie en behandelt, naast de landbouw, ook de bevolking, het landschap, de waterstaat, het overheidsbeleid, de economische structuur, de handel, de prijzen, de lonen en de consumptie. In 2000 ontving de auteur (°Breskens, 1956) voor deze studie de eerste Jacob Catsprijs voor Zeeuws historisch onderzoek. zie ook de hierbij aansluitende studie van Van Cruyningen, ons boeknummer 20000071

zie ook spdf in file 1

PRIESTER Peter@ wikipedia

€ 50.0