LOTENS Walter

Deuken in Sandino's hoed. Over internationale solidariteit.

Pb 233 pp. Met noten en een uitgebreid adressenbestand van organisaties. In dit boek laat Walter Lotens (1942) Vlamingen en Nederlanders terugblikken op hun ervaringen in en met sandinistisch Nicaragua. Peter Desmet over dit boek: "Dit boek gaat over Nicaragua en de solidariteitsbeweging in de jaren '80 in Europa en Vlaanderen. De kern van het boek is de vraag wat slijtage veroorzaakt op de internationale solidariteit. De auteur geeft een interessant overzicht van de westerse solidariteitsbewegingen met het Zuiden in het algemeen en beschrijft hoe die steevast na een hoogtepunt beginnen te verkommeren; Vietnam, Algerije, Mozambique, Angola, Tanzania en ook Nicaragua horen in dit rijtje thuis. De analyse is niet vrijblijvend, maar slaat nagels met koppen. Lotens sprak ook met Vlamingen en Nederlanders uit solidariteitcomités hier en in Nicaragua. Deze gesprekken met de kinderen van de revolutie zijn geen nostalgische beschouwingen over heden en verleden, maar zijn nuttig bij de zoektocht naar de achillespees van de solidariteitsbeweging. De combinatie van analyse en getuigenissen tilt dit boek op een hoog niveau. De conclusie is duidelijk: solidariteit van lange adem bestaat, maar is enkel mogelijk als ze niet louter ideologisch van aard is en ook gestimuleerd wordt door nieuwsgierigheid en persoonlijke motieven. Acht jaar na de verschijningsdatum nog steeds een origineel en boeiend boek, ook om in te grasduinen."

LOTENS Walter@ wikipedia

€ 15.0