GORIS Jan, STEVENS Fred, VERAGHERT Karel, GIELIS Marcel

VOOR OUTER EN HEERD, De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen 1798

Pb, 4to, 243 pp., illustraties in ZW en kleur, facsimile van documenten, bibliografische noten. Noot LT: dit werk is gebaseerd op diepgravend archiefonderzoek en verzamelt professoren van de universiteiten van Leuven en Tilburg; Goris is stadsarchivaris te Herentals. We leren o.a. dat de Boerenkrijg geen voet aan de grond kreeg te Antwerpen, dat enerzijds ten dele republikeins gezind was én waar het repressie-apparaat het grootst was. Bijzonder interessant is de relatie tussen de republiek en de Kerk in de Zuidelijke Nederlanden (p. 59 e.v.), de nieuwe fiscaliteit (p. 83) als één van de oorzaken van de opstand, de confiscatie en verkoop van de kerkelijke goederen (roerend en onroerend), de tweespalt in de bevolking inzake de beëdigde en de onbeëdigde priesters.

GORIS Jan, STEVENS Fred, VERAGHERT Karel, GIELIS Marcel@ wikipedia

€ 22.0