DAEMS Herman

De paradox van het Belgische kapitalisme. Waarom bedrijven financieel goed scoren en toch strategisch slecht spelen.

Pb met flappen, 213 pp. Met bibliografische noten. Op pp. 39 e.v. toont Daems aan dat aandeelhouders van grote bedrijven in België macht prefereren boven rendement; het doel van de participatie is controle uitoefenen. De beschermingsconstructies en de zgn. 'gifpillen' horen bij het instrumentarium om vijandige overnamepogingen te counteren. Zo kan men met een minimaal vermogen een maximale controle uitoefenen. De paragrafen op p. 115 e.v. over het belang van het behoud van beslissingscentra zijn interessant en Daems belicht even de imperfectie van de marktbeslissingen om neoliberalen een veeg uit de pan te geven: de markt is niet altijd rationeel.

DAEMS Herman@ wikipedia

€ 15.0