HOCHSCHILD Adam

De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo (vert. van King Leopold's Ghost. A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa)

4de druk. Paperback, in-8, 359 pp., noten, bibliografie, index. Vertaald door Jan Willem Bos. Noot LT: Het boek verscheen voor het eerst in 1998 en kende op nauwelijks 5 jaar tijd twaalf drukken, in steeds goedkoper wordende uitgaven. Zo'n uitgave-politiek viseert duidelijk een verregaande popularisering van het aangesneden thema én een inprenting van de door de auteur ingenomen stellingen in het collectief bewustzijn. Daarmee is niet gezegd dat de stellingen en de bewijsvoering daarrond in twijfel moeten worden getrokken, maar het roept toch vragen op: in hoeverre dient de pressie op de publieke opinie ook niet huidige mercantiele doelstellingen?, in hoeverre wordt de huidige Belgische Afrika-politiek - hoe bescheiden die ook is - gehinderd door een eenzijdige beeldvorming over het koloniale en pre-koloniale verleden?, in hoeverre treedt er een 'osmose' op tussen de percepties van het pre-koloniale en het koloniale verleden en is daarin nog plaats voor nuancering?

HOCHSCHILD Adam @ wikipedia

€ 20.0