WALSCHAP Gerard

Links geboren

Hardcover 24 pp + 7 pp. Genummerd exemplaar nr 413 van 500. Toegelicht en van een nawoord voorzien door Lut Missine. Noot LT: Dit extra verzorgde boekje verscheen ter gelegenheid van de oprichting van de Stichting Gerard Walschap vzw. Walschap schreef de tekst van 'Links geboren' op de achterzijde van de drukproef van 'Bejegening van Christus' (1940). Het boekje helpt om het gehele oeuvre van Walschap tot 1940 beter te begrijpen.

WALSCHAP Gerard@ wikipedia

€ 15.0