VRIES, JOH. DE, WIM VROOM EN TON DE GRAAF (RED.)

Wereldwijd bankieren : ABN AMRO 1824-1999.

Linnen, 8vo, zilveropdruk, 608 pp. rijkelijk geïllustreerd met foto's, tabellen, grafieken. Met bibliografie. Twee leeslinten. Noot Lucas Tessens: De ABN AMRO kwam tot stand uit een fusie van o.m. de Rotterdamsche Bank, Amsterdamsche bank, Twentsche Bankvereeniging, Incasso-Bank, Nederlandsche Handel-Maatschappij, Nederlandsch-Indische Bank. Tussen 1900 en 1913 groeiden de deposito's bij de Handel-Maatschappij exponentieel. (zie p. 183) Nederland bleef veel langer dan België gebonden aan chartaal geld (nog 64 % in 1913 tegen 29% in België) (p. 243). In oktober 2007 werd ABN AMRO opgeslorpt door een consortium rond Fortis, een financiële groep met Belgische roots. Waarnemers verwachtten toen integratiemoeilijkheden o.w.v. aanzienlijke verschillen in de bedrijfsculturen.

VRIES, JOH. DE, WIM VROOM EN TON DE GRAAF (RED.)@ wikipedia

€ 25.0