SPIER Fred

Geschiedenis in het groot. Een alomvattende visie.

Pb, in-8, 183 pp., bibliografie. Spiers sleutelwoord is "regime" dat vorming, bloei en verval kent. Hij pleit voor een planetaire geschiedschrijving, een inspelen op de globalisering en het in perspectief plaatsen van gebeurtenissen en trends. Hij wijst detailstudies en specialisatie niet af maar wil een kader bieden: interdisciplinariteit. In feite wil hij de historiografie responsabiliseren.

SPIER Fred@ wikipedia

€ 15.0