MÖGLE-STADEL Stephan

Dag Hammarskjöld. Biografie van een visionair (vert. van Dag Hammarskjöld. Vision einer Menschheitsethik)

Pb, in-8, 221 pp., foto's, bibliografische noten, index. De auteur poneert zonder omwegen dat DH op 18/9/1961 werd omgebracht door een coalitie van westerse geheime diensten i.s.m. de UMHK. (zie p. 28 e.v.) Na Lumumba was DH het tweede belangrijke slachtoffer van de Katangese secessie. De Standaard van 11/9/2013 meldde dat de these van de moord niet uit te sluiten valt; een Fouga Magister van de Katangese luchtmacht, gevlogen door een zekere Beukels, zou de DC-6 van de UNO hebben doen neerstorten; "Een internationale commissie van vooraanstaande juristen nam het vorig jaar op zich om de ramp nog maar eens te onderzoeken. Maandag presenteerde ze haar conclusies. Uit wat allemaal aan het licht kwam sinds het officiële VN-onderzoek uit 1962, besluit de commissie dat kwaad opzet toch niet uit te sluiten is en dat daarom extra onderzoek nodig is."

MÖGLE-STADEL Stephan@ wikipedia

€ 15.0