VAN DER WOUDE Ad Dr.

Leven met geschiedenis. Theorie, praktijk en toepassing van historische kennis.

Pb 474 pp. Bibliografische noten en bibliografie. Van der Woude is prof em. aan de univ. van Wageningen. Bevat een interessant hoofdstuk over de historiografie van de landbouw. Hoofdstuk 17 (Grote bezittingen en kleine bedrijven. Heren en boeren in de Nederlanden tijdens de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.) geeft een overzicht van studies omtrent grondbezit in het land van Herve, Veurne, de relatie pachters en eigenaars, de Tafel van de heilige geest, pachtprijs als % van het inkomen, boerengrondbezit, verstrooid liggend bezit (kleine percelen), onderlinge verpachting tussen boeren, het onderscheid tussen bouwland en wei- en hooiland (kwalitatieve elementen) en het grondbezit daarvan, abdijen en kloosters die de beste lössgronden in eigendom hebben en de algemener vaststelling dat grootgrondbezit rationeel is opgebouwd.

VAN DER WOUDE Ad Dr.@ wikipedia

€ 15.0