VAN OTTERDIJK Flor (tekst), VERVOORT Robert (onderschriften bij de foto's), DELWAIDE Leo (voorwoord), VAN MULLEM Godfried (fotografie)

Den dokwerker. De harde jaren.

Wrappers, gebrocheerd, in-8, 117 pp., volledig verlucht met foto's in sepia. Alle opnamen zijn van Godfried Van Mullem, dateren van de crisisjaren 30 en zijn vaak van een exacte datum voorzien. De foto's stammen uit de privé-verzameling van Flor Van Otterdijk, die ze uit de nalatenschap van Godfried Van Mullem (jammer dat over deze maritieme fotograaf geen biografische gegevens in het boek zijn opgenomen) verwierf. Dit boek sluit iconografisch mooi aan bij de studie (1963) van Karel van Isacker. Aangeraden.

VAN OTTERDIJK Flor (tekst), VERVOORT Robert (onderschriften bij de foto's), DELWAIDE Leo (voorwoord), VAN MULLEM Godfried (fotografie)@ wikipedia

€ 15.0