HOFFMANN Werner, VON FLEMMING Victoria, SIMON Erika, GÜTHMÜLLER Bodo, WEBER Gregor, MERTENS Veronika, HINZ Berthold, e.a.

Venus, vergeten mythe. Voorstellingen van een godin van Cranach tot Cézanne. (andere subtitel: Beelden van een godin van Cranach tot Cézanne) [old book number 20010070A]

Hardcover, linnen, goudopdruk, geïllustreerde stofwikkel, large 4to, 527pp., ill. in kleur en ZW. Bibliografie, register op kunstenaarsnamen, bruikleengevers, herkomst van de afbeeldingen. Interessante kijk op de voortdurende interactie tussen Venus, Adonis, Amor, Mars en Vulcanus. Toont ook de evolutie van het schoonheidsideaal en de (vermeende of symbolische) rol van de vrouw in het wereldgebeuren.

HOFFMANN Werner, VON FLEMMING Victoria, SIMON Erika, GÜTHMÜLLER Bodo, WEBER Gregor, MERTENS Veronika, HINZ Berthold, e.a.@ wikipedia

€ 60.0