SOUVEREYNS Geert

Solidair in gezondheid. 100 jaar christelijk mutualisme in de Kempen

Pb met flappen, 4to, 367 pp., rijkelijk geïllustreerd met oude foto's, affiches, bibliografische noten, bibliografie. Noot Lucas Tessens: Bijzonder interessant is de episode over het conflict tussen de Turnhoutse ziekenkassen en de apothekers aldaar (p. 139); apotheker Alfons Notenbaert (1883-1925) richtte in 1916 de Apotheek der Kempen op en garandeerde gedurende 20 jaar de afgifte van medicijnen aan 0,76 frank; hij zette daarmee de 4 andere apothekers van Turnhout buiten spel; noteer dat Notenbaert voordien in dienst was bij de fabriek Union van Leemans en in Fabrieks-Olen woonde, naast Desideer Tessens (1884-1935), de eerste ingenieur van de fabriek; na de oorlog werd Notenbaert beticht van activisme maar werd in 1919 vrijgesproken; hij tekende toen opnieuw een contract van 20 jaar met de ziekenkassen. Overigens vonden wij in het Stadsarchief van Turnhout volgend stuk: Notenbaert A.L., Markt nr. 20, plaatsen twee uithangborden aan voorgevel huis met opschriften 1. Laboratorium voor scheikundig, bacterologisch en microscopisch onderzoek en 2. Apotheek der Kempen , 26/8/1916. Hieruit blijkt de brede interesse en het entrepreneurschap van Notenbaert, die ook doctor in de scheikunde was.


aanverwante studies

SOUVEREYNS Geert@ wikipedia

€ 50.0