ARMSTRONG Karen

De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.

Thick pb, in-8, 493 pp., met verklarende woordenlijst, bibliografie, index.

ARMSTRONG Karen@ wikipedia

€ 15.0