DAWKINS Richard

Kapelaan van de duivel. Een keuze uit de opstellen. (vert. van A devil's chaplain. Selected essays - 2003)

Pb, in-8, 304 pp., bibliografische noten, index. Over Darwin, geloof, Islam, 9/11, en zoveel meer. Clinton Richard Dawkins (Nairobi, 26 maart 1941) is een Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. Dawkins is een van de bekendste schrijvers over de evolutietheorie. Hij verdedigt deze theorie op bevlogen wijze met wetenschappelijke argumenten tegen kritiek uit zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek.
Hij is een uitgesproken atheïst, seculier humanist, godsdienstcriticus, scepticus en aanhanger van de brights-beweging. (bron: wiki) Godsdienst leidt tot oorlog.
We pikken een element uit Dawkins' betoog:
'Redundantie betekent dat de geadresseerde die informatie al bezit (er niet door verrast wordt), ofwel omdat die informatie andere delen van de boodschap dupliceert.' (112, de term is geïntroduceerd door Claude Shannon)
Passen we dit begrip toe op de boodschappen die de media verspreiden, dan kunnen we zeggen dat vele artikels in een krant enorm veel redundantie bevatten. Je kan een artikel haast altijd terugbrengen tot 4 of 5 zinnen, zijnde de essentie. De rest van het artikel voegt geen informatie toe. Cross-mediaal wordt de redundantie nog groter: wat ik de vorige avond reeds op TV zag en hoorde, wordt de dag nadien herhaald in de krant. Luisteren we dan ook nog naar de nieuwsuitzendingen op de radio en raadplegen we het internet en bekijken we twitterberichten, dan treedt er een mate van redundantie op die niet alleen tijdrovend is maar ook contraproductief. De consumptie van de herhaling van wat we reeds wisten verbruikt onze tijd dus. Tijd die we zouden kunnen gebruiken om andere informatie op te nemen en/of door te geven.
Religie bevat enorm veel redundantie, zeker wanneer er een liturgie aan vast hangt. De herhaling van dezelfde teksten brengt geen informatie meer over maar is gericht op inprenting en heeft een bezwerend effect bij de ontvangers. Alleen al de woordklanken kunnen een zekere hysterische oververhitting en trance teweegbrengen. Slaagt de inprenting bij grote aantallen, dan ontstaat een macht. Hetzelfde kan gezegd worden over ideologieën, van het fascisme over het communisme tot het liberalisme. De systemen raken als het ware 'gesloten' en de wegen naar alternatieve of afwijkende interpretaties worden geblokkeerd. Na verloop van tijd zal men dan nog de exploratie van nieuwe wegen verbieden en sanctioneren.

DAWKINS Richard@ wikipedia

€ 20.0