DEBRUYNE Vanessa

Belgische Congo-'plunderaars' op de vingers getikt. Enkele Belgische ngo's hebben bij de OESO een dossier ingediend tegen 4 Belgische ondernemingen. De bedrijven zouden zich in Congo schuldig hebben gemaakt aan de illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen.

Artikel in De Morgen van 25 november 2004. Het gaat om: Groupe George Forrest International, Belgolaise, Nami Gems, Cogecom.

DEBRUYNE Vanessa@ wikipedia

€ 15.0