SMEETS Luc, CALUWAERTS Guido, BERX Jef, REYMEN Maurice, ILSEN Michel

200 jaar leven, wonen en werken op Herkenrode

Wrappers, gebrocheerd, 119 pp. Illustraties in kleur en ZW. Inhoud: I: 1790-1900: de teloorgang van een abdij; II. 1900-2004: landbouw of monumentenzorg?; III. Herkenrode: bewoners aan het woord. Uitgave t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling 20/11 - 12/12/2004. Noot Lucas Tessens: In 1793 bezat de abdij ongeveer 3.100 ha grond. (p. 7) Op 11/7/1794 vluchtten de nonnen naar Duitsland maar keerden terug in de zomer van 1795. Op 13/12/1796 volgde dan de uitdrijving. Op 19/2/1797 werden gebouwen en gronden openbaar verkocht als nationale goederen. Kopers: Guillaume Claes en Liboton. Dit werk bevat de stamboom van de familie Claes.

SMEETS Luc, CALUWAERTS Guido, BERX Jef, REYMEN Maurice, ILSEN Michel@ wikipedia

€ 25.0