VAN DER HERTEN Bart, VAN DER WEE Herman (woord vooraf)

België onder stoom. Transport en communicatie tijdens de 19de eeuw.

Genaaid/gebrocheerd, 543 pp., 16x24cm, ISBN 90 5867 348 0. Met Indrukwekkende bibliografie. Referentiewerk. Tijdens de 19de eeuw maakte België een transport- en communicatierevolutie door. Dit boek schetst op indringende wijze de ontwikkeling van de telecommunicatie, de toename van het wegverkeer, de vorming van een netwerk van binnenwateren, en de razendsnelle groei van het spoorweg- en buurtspoorwegnet. De auteur benadert het onderwerp - voor het eerst - op een kwantitatieve wijze (het boek bevat in de bijlagen een heuse databank met lange tijdreeksen) en analyseert het actieve ingrijpen v/d overheid in de verschillende sectoren. Het resultaat is een geheel nieuwe kijk op één van de meest dynamische sectoren v/d Belgische Industriële Revolutie. Inhoud: Ontwikkeling van de post (1831-1913); telegrafie; telefonie; spoorwegen; binnenscheepvaart; buurtspoorwegen; stedelijke tramwegen.

VAN DER HERTEN Bart, VAN DER WEE Herman (woord vooraf)@ wikipedia

€ 95.0