PAEPEN Nico

De Aard van de Zes Dorpen 1332-1822. Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide (deel 2), in: Taxandria, 2005, LXXVII, pp. 123-230

Het gaat over volgende zes gemeenten: Vosselaar, Wechelderzande, Beerse, Gierle, Lille en Vlimmeren. De zgn. woeste gronden werden in grote mate verkocht - zeg maar geprivatiseerd - in de eerste helft van de 19de eeuw. (zie tabel p. 223) In enkele gevallen worden namen van kopers genoemd, bvb. de familie de Pret, de Parijzenaar Talon, de Merode, Sonniez (of Saunier, of Sonnier), Vanderherten. De bijdrage van Paepen is gebaseerd op baanbrekend archiefonderzoek. Hij gebruikt ook enkele licentiaatsthesissen: Moeskop, Willems, Somers, Van Looveren. Een schema sluit dit knappe artikel af: Wildert > Vroente > Gemeynte > onverdeelde gemeente-eigendom > verdeelde gemeente-eigendom > privatisering door verkoop. Men ontvangt het gehele nummer (274 pp.)

PAEPEN Nico@ wikipedia

€ 20.0