KAHL Rudolf, MEIJER Ischa (interview met Kahl)

Herinneringen. Mijn jeugd op de puinhopen van het Derde Rijk

2de volledig herziene druk. Pb, 4to, 191 pp. Autobiografisch stripverhaal, oorspronkelijk in 1983 verschenen en toen bekroond met de Dick Bos-prijs. Kahl (1943) stelt: "Ik behoorde tot de generatie die getekend was door de schuld van de vorige, al zag ik dat pas veel later." (6) Deze strip vormt dan in feite een loutering, een bewustwording van een oorlogskind dat op een heel eigen manier een man werd. Wanneer verbeelding niet aan de orde is, blijft enkel het in beeld brengen van de realiteit als piste. Het lijkt wel een psychopathologisch pad zonder formele diagnose. Zo'n diagnose impliceert immers de erkenning dat ook de overwinnaar lijden veroorzaakt bij slachtoffers die - als kind - per definitie geen schuld kunnen dragen en indien ze die toch moéten dragen, dat niet kunnen. Kahl vermeldt uitdrukkelijk de bombardementen op Hamburg in 1943, zijn geboortejaar. Daarbij vielen tienduizenden burgerslachtoffers. Achteraan in het boek een interview van Ischa Meijer met de auteur.

KAHL Rudolf, MEIJER Ischa (interview met Kahl)@ wikipedia

€ 20.0