VAN DE WALLE Werner (hoofdredacteur), DECAVELE Johan, VERMAUT Claudia, DE JONGE Pit, e.a.

RUIMSCHOOTS, Nautisch & Sociaal Nieuws, driemaandelijks tijdschrift

Jaargangen 2001-2006: 1 (nrs 2, 3, 4), 2 (nrs 1, 2, 3, 4), 3 (nrs 1, 2, 3, 4), 4 (nrs 1, 2, 3, 4), 5 (nrs 1, 2, 3, 4), 6 (nrs 1, 2). Elk nummer bevat 32 pp. Noot LT: dit is de voortzetting van het tijdschrift "Steenschuit". We putten uit de rijke inhoud van dit goed gemaakte en rijk geïllustreerde tijdschrift: Opleidingsschip Mercator; Baasrode herleeft; Veren in Vlaanderen; Platbodems: een klein lexicon; VOC-Schip Duyfken: vierkant getuigd; 50 jaar na de ramp (overstroming 1953); De barge naar Gent; Oostende viert (visserij)feest; Tolerant gaat weer aan land; Oostende belegerd; Antwerpen en de tall ships; Loodsen op de Rijn; Steenschuit bouwt steenschuit; Loodsen op de Schelde; Denderen in september; 200 jaar Trafalgar. Bevat o.m. historische bijdragen van Johan Decavele

VAN DE WALLE Werner (hoofdredacteur), DECAVELE Johan, VERMAUT Claudia, DE JONGE Pit, e.a.@ wikipedia

€ 75.0