MANTELS Ruben, DER KINDEREN Jeroen

Hooggeleerd apostolaat. De Leuvense universiteit, de missiecongregaties en Congo 1885-1960 (Mantels); Overheid en Cellenbroeders in de Oostenrijkse Nederlanden, in: Trajecta, jg 15, 2006, aflevering 3, pp. 207-228; 185-206

men ontvangt het gehele nummer.

Het artikel van DER KINDEREN bespreekt de collocatie van 'onaangepasten' die de families in verlegenheid zouden kunnen brengen door hun wangedrag. Tijdens het laatste kwart van de 18de eeuw waren er nogal wat klachten over de behandeling van moeilijke gevallen in de alexianenkloosters. De Oostenrijkse overheid nam die klachten ernstig en nam ze in behandeling. cfr. Tienen in 1774, klacht van de gecolloceerde baron de Mesnil. Redenen voor collocatie konden in die periode zijn: verspilling, plannen tot het aangaan van een ongelijk huwelijk, alcoholisme, gokzucht, overtreden van de seksuele moraal.
Gaandeweg ging de centrale overheid de cellenbroederskloosters controleren inzake tucht, wantoestanden en verzorging van gecolloqueerden. In die zin is de situatie vergelijkbaar met het zware kindermisbruik dat op het einde van de 20ste eeuw aan het licht kwam in de kerk.

MANTELS Ruben, DER KINDEREN Jeroen@ wikipedia

€ 15.0