Rekenhof

Verkoop van vastgoed door de Regie der gebouwen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Geniet, 45 pp. Tabellen. Vernietigend rapport voor het beleid van de regering Verhofstadt. Het rapport dateert van augustus 2006. In een aantal gevallen gaat het om sale-lease-back tegen ongunstige voorwaarden voor de Staat.

Maar ja, wie leest er nu een rapport van het Rekenhof?

Rekenhof@ wikipedia

€ 20.0