ZINZEN Walter

De wereld is een schouwtoneel Maar wie doet de regie?

Pb, in-8, 176 pp. Met bibliografische noten en index. Over de democratie die in gevaar is, de machteloosheid van de media, de communicatiewetenschap die niet veel voorstelt, de globalisering, de macht van de multinationals. In feite vernieuwt Zinzen een analyse die ook reeds op het einde van de jaren zestig en in de zeventiger jaren aan de orde was. Zinzen (Antwerpen, 16/5/1937) was leraar in Congo, redacteur van GvA en kritisch TV-journalist op de BRT-VRT. Na zijn pensionering kwam hij nog enkele malen op het scherm; toen viel hij op door eerlijke verontwaardiging over een aantal toestanden (bvb. die in Oost-Congo). Behoort tot het uitstervend ras van journalisten die verder kijken dan Wikipedia of die niet beaat kijken als ze een politicus mogen ondervragen.

ZINZEN Walter@ wikipedia

€ 15.0