VAN DER WOUD Auke

Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland.

8ste druk. Dikke paperback, in-8, 464 pp., kaarten, illustraties en foto's in ZW, noten, bibliografie, index. Rond het midden van de negentiende eeuw begon de aanleg van nieuwe communicatie- en mobiliteitsnetwerken die Nederland veranderden. Ze zouden de ruimtelijke groei van het land structureel bepalen, inclusief het ontstaan van de Randstad, en de ontwikkeling van de regio’s die ‘vol’ werden of die ‘leeg’ bleven. De infrastructuur die in de negentiende eeuw werd aangelegd, legde de basis voor onze massacommunicatie en massamobiliteit. Een belangrijke vraag in dit werk is: wat gebeurde er in mentaal opzicht met Nederland toen het na 1850 in enkele decennia een totaal nieuwe infrastructuur kreeg?

VAN DER WOUD Auke@ wikipedia

€ 25.0