MERTENS Kamiel (redacteur)

Pastoors rapporteren over de Eerste Wereldoorlog in de provincie Antwerpen - Delen 1 en 2 (de rapporten van 1919)

Softcover, gelijmd, 4to, 608 + 608 pag.; geïllustreerd; index. Na de aftocht van de Duitse troepen in november 1918 gaven de Belgische bisschoppen opdracht aan alle pastoors aan de hand van een uitgebreide vragenlijst een uitvoerig rapport te schrijven over alle gebeurtenissen die zich tijdens de 50 oorlogsmaanden in hun parochie hadden afgespeeld. Niet alleen de zuiver kerkelijke gebeurtenissen, maar tevens alle relevante gebeurtenissen binnen hun grondgebied moesten zij beschrijven: de oorlogsvoorbereiding door ons leger en de gemeentelijke overheden, de mobilisatie, het wegruimen van obstakels, de Duitse inval, de schermutselingen met leger en burgerwacht, de moordpartijen, gijzelingen, vernielingen en brandstichtingen, de opeisingen en inkwartieringen, de oorlogsvrijwilligers uit hun parochie, de weggevoerden en krijgsgevangenen, de vlucht van de inwoners naar Nederland of elders, de talloze geboden en verboden, de perscensuur, de plagerijen allerhande, de boetes en gevangenisstraffen om futiele feiten, de rantsoenering en de hongersnood, de smokkel van brieven en mensen over de Belgisch-Nederlandse grens (ondanks de grensversperring-onder-hoogspanning), het verbod op openbare manifestaties (zelfs zuiver kerkelijke), de toenemende dwingelandij naarmate de oorlog duurde, de deportatie van de weerbare mannen naar Duitsland, … tenslotte de bevrijding en de Duitse aftocht.

MERTENS Kamiel (redacteur)@ wikipedia

€ 24.0